VIPCards.vn

Danh thiếp Điện Tử VIPCards cho Cuộc Sống Số

Tạo và Lan tỏa ngay VIPCards của Bạn, Công ty, Shop hay bạn bè CỰC ĐẸP và ĐA DẠNG chỉ với 1 Mã QR

Xem Mẫu

Nổi bật

Cách thể hiện VIP

Các thông tin VIP nhất về Cá Nhân, Doanh Nghiệp, Sở Thích hay Mọi thứ về Bạn được tích hợp trong VIPCards, chỉ cần 1 mã QR để kết nối với Thế giới!

Kết nối cực Mạnh

Kết nối cả Thế giới với Bạn chỉ với 1 mã QR. Quét và cảm nhận.

Tăng Thương Hiệu và Doanh Thu

Kết nối mở rộng, lan tỏa nhanh chóng, giúp khách hàng và thị trường đối tác biết đến bạn nhiều hơn, giúp gia tăng doanh thu và thương hiệu nhanh chóng!

Bảng Giá

Cá Nhân

Đ0 / Hàng năm

 • Multiple Themes
 • Custom Fields
 • Sản Phẩm & Dịch Vụ
 • Portfolio
 • Khách Hàng Cảm Nhận
 • QR Code
 • Ẩn VIPCards
Doanh Nghiệp

Đ0 / Hàng năm

 • Multiple Themes
 • Custom Fields
 • Sản Phẩm & Dịch Vụ
 • Portfolio
 • Khách Hàng Cảm Nhận
 • QR Code
 • Ẩn VIPCards
Tổ Chức

Đ0 / Hàng năm

 • Multiple Themes
 • Custom Fields
 • Sản Phẩm & Dịch Vụ
 • Portfolio
 • Khách Hàng Cảm Nhận
 • QR Code
 • Ẩn VIPCards