Giới thiệu

Giới thiệu VIPCards.vn

VIPCards.vn là nền tảng cho phép người kinh doanh hay cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức thiết kế Danh thiếp điện tử một cách VIP nhất nhanh chóng, đẹp mắt và lan tỏa khắp nơi bởi 1 mã QR, cho phép giới thiệu thông tin cá nhân, kinh doanh cũng như sản phẩm dịch vụ trên VIPCards. Người giao tiếp kết nối chỉ cần quét 1 mã QR sẽ có được thông tin kết nối giao thương!